Yliluonnollinen Syntymä

Syntymäkertomus vailla vertaa!

Uuden Testamentin ensimmäisen luvun loppuosan jakeissa 18-25 on syntymäkertomus jossa kerrotaan Jeesuksen Kristuksen syntymä. Se kuuluu näin:

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus."

Jaksossa on niin paljon numeerisia ilmiöitä että niiden samanaikainen esiintyminen sattumalta ei ole mahdollista. Taulikossa oikealla on lueteltuna osa jaejakson ilmiöistä.

Mahdollisuus sille että 24 seitsemää esiintyisi tässä jaejaksossa sattumalta on noin yksi 191 581 231 380 566 000 000:sta. Kertomus ei voi olla ihmisen luoma vaan se on yliluonnollinen alkuperältään! Siis yliluonnollinen syntymä ja ylilunnollinen syntymäkertomus jonka Jumalallinen Raamattu meille kertoo.

1. Sanojen määrä jakeissa 18-25 on 161 eli 23x7
2. Kahdessa ensimmäisessä jakeessa, 18 - 19, on sanoja 42 eli 6x7
ja muissa jakeissa, jakeissa 20-25, on sanoja 119 eli 17x7
3. Viimeisessä jakeessa, jae 25, on sanoja 14 eli 2x7
Tässä tapauksessa muissa jakeissa, jakeissa 18-24 sanoja on 147 eli 3x7x7
4. Jaejakson 161 sanan numeroarvojen summa on 93394 eli 13342x7
5. Jaejakson sanastossa sanoja on 77 eli 11x7
6. Sanaston sanojen yhteenlaskettu arvo on 51247 eli 7321x7
7. Vain tässä Matteuksen osassa esiintyvissä kuudessa sanassa on kirjaimia 56 eli 8x7
8. Näiden kuuden sanan numeroarvojen summa on 5005 eli 715x7
9. Muotoja joissa jaejakson sanat esiintyvät on 105 eli 15x7
10. Näiden muotojen numeroarvojen summa on 65429 eli 9347x7
11. Näiden 105 muodon joukossa on verbejä 35 eli 5x7
12. Näiden 105 muodon joukossa on erisnimiä 7
13. Näissä seitsemässä erisnimessä on kirjaimia yhteensä 42 eli 6x7
14. Nimen Immanuel, jota ei löydy muualta Uudesta Testamentista, arvo on 644 eli 92x7
15. Luvun 644 numerot yhteenlaskettuna (6+4+4) on 14 eli 2x7
16. Vain Matteuksen Evankeliumin tässä jaksossa esiintyviä sanamuotoja on 14 eli 2x7
17. Näiden sanamuotojen numeroarvojen summa on 8715 eli 1245x7
18. Enkelin puheissa Joosefille on sanaston 77 sanasta käytössä 28 eli 4x7
Sanoja joita enkeli ei sanaston sanoista käytä on 49 eli 7x7
19. Enkelin käyttämien sanojen arvo yhteensä on 21042 eli 3006x7
20. Enkelin käyttämiä sanamuotoja on 35 eli 5x7
21. Näissä 35 muodossa on kirjaimia yhteensä 168 eli 24x7
22. Näiden 35 muodon arvojen summa on 19397 eli 2771x7
23. Käyttäessään 35 muotoa jäljelle jääviä muotoja on 70. Luvun 70 tekijöiden (2+5+7) summa on 14 eli 2x7
24. Luvun 70 numeroiden summa (7+0) on 7

Lähde: Pekka Lahtinen, Luojan Lukuja, Raamatun numerologian ihmeellisiä löytöjä.

Etusivu
Täytekakku
Miksi pahaa
Kaikkivoipa
Tapahtui Toukokuussa
Minä itkin
Elämän tarkoitus
Elämä Jeesukselle
Armo
Ivan Panin
Jumalallinen
Ilmiöitä
Sukuluettelo
Syntymä
Sinetti
Kätketyt Sanat
Vedenpaisumus
Nooan Arkki
Arkin mitat
Arkkia katsomassa
Suuri Kala