Vedenpaisumus vai Jääkausi?

1. Mikä aiheutti jääkaudet?

Suurin osa ihmisistä hyväksyy tai omaksuu asioita tai teorioita, vain siksi, että niitä on tosina pidetty ja että niistä on toistuvasti kuultu asettamatta niiden totuudellisuutta kysymyksen alaiseksi. Eräs tällainen hyväksytty ajatus on teoria jääkausista. Tämän teorian mukaan nämä jääkaudet olisivat pääasiassa muovanneet planeettamme pinnan. Viimeisen suuren jääkauden oletetaan peittäneen 27% koko maapallon pinta-alasta. Näin paljon se olisi kätkenyt maata alleen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tarkastelkaamme ensin kysymystä, mikä olisi aiheuttanut jääkaudet? Kirja "1001 Questions Answered About Earth Science" (1001 kysymysta maantieteestä vastauksineen) selittää, että "Me emme tiedä sitä. On paljon olettamuksia, on paljon tieteellisiä hypoteeseja ja on jopa muutamia tosiasioitakin.

Ilmaston muutos kuulostaa ensiksi riittävän yksinkertaiselta selitykseltä - kun auringon lämpötila vain hetkeksi alenee, pitäisi jäätiköiden alkaa muodostua. Mutta eräät osat maasta ovat muuttuneet kylmiksi eikä niihin ole muodostunut jäätikköjä."

Argeologi G.E.Wright sanoo kirjassaan "The Quaternary Ice Age" (Kvartäärinen jääkausi) että ”On myönnettävä, että niiden teorioiden joukossa, jotka on esitetty selittamään jääkausi-ilmiöitä, ei ole ainoatakaan, joka esittäisi tosiasiat sellaisella tavalla, että se herättäisi luottamusta."

2. Esimmäinen suuri kysymys

Teoria synnyttää ensiksi kysymyksen: Mikä aiheutti sen suunnattoman kylmyyden, joka tarvittiin jääkausien syntymiseksi? Jääkausiteoria on sitäkin ihmeellisempi kun kaikkki maata koskeva tutkimus on yhtäpitävästi tullut

siihen tulokseen, että täällä kerran vallitsi tasasuhtainen kostea lämmin ilmanala, joka ulottui kautta koko maapallon, napoja myöden, kuten F.H.Knowlton sanoo kirjassaan "Paleobotaniikan suhde geologiaan" : "Suhteellisen yhtenäinen, leuto ja verraten tasainen ilmasto sekä suuri kosteus ovat vallinneet suurimmassa osassa maapalloa napapiireille saakka tai kauemmaksikin enimmän osan geologista aikaa." Edellä kerrottua todistelee myos Science Year (1963) sanoessaan, että "Kivihiilen ja saniaisfossiilien löytyminen transantarktisilta vuorilta todistaa siellä muinoin vallinneesta lämpimästä ilmastosta. Ilmeisestikin siellä on tapahtunut ilmaston muutos!

Seuraava osa: Teoria ja löydöt ristiriidassa !

Tämä Uolevi Ahon kirjoitus on aiemmin julkaistu eräässä kaupunkilehdessä syksyllä 1987.

Etusivu
Täytekakku
Miksi pahaa
Kaikkivoipa
Tapahtui Toukokuussa
Minä itkin
Elämän tarkoitus
Elämä Jeesukselle
Armo
Ivan Panin
Jumalallinen
Ilmiöitä
Sukuluettelo
Syntymä
Sinetti
Kätketyt Sanat
Vedenpaisumus
Nooan Arkki
Arkin mitat
Arkkia katsomassa
Suuri Kala