Vedenpaisumus vai Jääkausi

Eellinen osa: Toinen suuri kysymys !

5. Kävelevien jäämassojen ongelma

Kysymys satojen metrien paksuisten jäämassojen liikkumisesta yli 1500 kilometriä on myös erittäin vaikea. Miten mikään esine, vaikkapa jäämassa, voi liikkua tällaisen matkan epätasaista tai tasaistakaan maastoa? Mikä ihmeen taikavoima työnsi tällaista yhtenäistä tuhansiin kilometreihin ulottuvaa jäämassaa, joka samalla työskenteli ankarasti, työnsi maata ja siirsi sitä ja suuria siirtokiviä mennessään? Vaaditaan paljon perusteetonta uskoa, jos ajatellaan, että jäämassa, vaikka se olisi kuusikinsataa metriä korkea, kuten viimeisen jääkauden jäätikön oletetaan olleen, lähtisi itsestään liikkumaan tasaistakaan maata ja samalla ottaisi mukaansa miljardeja tonneja siirtokiviä, hiekkaa ja maata sekä itsestään liikkuessaan uurtaisi maapohjaa muodostaen järviä, laaksoja ja vuoria. Sensijaan paljon luonnollisempi ja järkevämpi on ajatus rajujen avaruudesta syoksyvien vesimassojen voimasta. Professori F.C.Hibben kertoo Alaskassa suoritetuista kaivauksista ja vakuuttaa tutkimustensa tuloksena, että "On olemassa todisteita ilmastollisista häiriöistä, jotka ovat olleet niin rajuja, ettei niille löydy vertoja. Mammutteja ja biisoneja on heitelty ja raastettu ikäänkuin Jumalan kosmisella kädellä. Eläimet on suoraan sanoen revitty kappaleiksi ja hajotettu maisemaan ikäänkuin ne olisivat olleet oljenkorsia, vaikka toiset niistä ovat painaneet tuhansia kiloja." Äkilliselle yleismaailmalliselle vesitulvalle löytyy todisteita kaikkialta maailmasta kuten teoksessa La Terre Cett Inconnue toteaa: "Alaskan kuilut eivät ole ainoita lajissaan. Kaikkialta maailmassa on löytynyt samanlaisia ruumishuoneita jotka ovat olleet täynnä tuhansien eläinten murskaantuneita jäännöksiä." Tiedämme omasta kokemuksestamme, miten suuri voima tulvivalla vedellä on. Sen voima on sitä suurempi mitä nopeampi ja suurempi sen massan liike on.

Professori Henry Morris selostaa teoksessaan "The Genesis Flood" suurten vesimassojen mahdollisuudesta säilyä avaruudessa seuraavaa: "Noin 130 kilometrin yläpuolella oleva vyöhyke on hyvin kuuma, 40 celsiusasteesta mahdollisesti 1700 asteeseen saakka, ja sitä kutsutaankin tästä syystä termosfääriksi. Korkea lämpötila on tietysti pääehto suuren vesihöyrymäärän säilymiselle. On myos tunnettua, että vesihöyry on tuntuvati kevyempää kuin ilma. Täten ei fysikaalisesti ole lainkaan mahdoton sellainen käsitys, että valtava kuuma hoyryvaippa on kerran ollut ilmakehän ylimmissa kerroksissa." Tästä vesimassojen olemassaolosta avaruudessa kertoo Ensimmäinen Mooseksen Kirja 1:7 seuraavasti: "Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä." Kun tällainen vesivaippa on aikoinaan ympäröinyt maata ja kun se on äkisti pudonnut alas, kuten todisteet osoittavat, niin olisi siitä seurannut myös ilmaston äkillinen muutos. Niistä vesistä jotka olivat taivaanvahvuuden päällä johtui koko maapallolla vallinnut kasvihuoneen kaltainen kostea, lämmin ilmasto. Valo läpäisi vesivaipan, joka hajotti lämpösäteet kaikkialle. Vesivaippa suojasi myös lämmön haihtumasta avaruuteen. Kun sitten nuo vesimassat syöksyivat alas, muuttui tietysti myos ilmasto. Se kylmeni äkisti. Tastä kertoo Dolph Earl Hooker teoksessaan "Those Astounding Ice Ages" (Hämmästyttävät jaakaudet): "Vaikka jatkuvasti on yritetty todistaa jäätikköjen muodostuneen siksi, että ilmasto on huonontunut, tämän teorian todistukseksi on löydetty tuskin lainkaan todistuksia. Päinvastoin todisteet osoittavat jäätikköjen ilmestyneen katastrofaalisen akisti. Todistukset osoittava että aikana, jolloin lauhkea ilmasto vallitsi napaseuduilla saakka ja maa oli täynnä lämpöä rakastavia kasvi- ja eläinlajeja, tuli lunta, jäätä ja vettä niin paljon, niin äkisti ja niin ilmastoa jäähdyttävästi, että suuret määrät luomuksia tuhoutui suoraa päätä: niin laajalti, niin rajusti, että se päätti yhtakkiä erään geologisen aikakauden ja aloitti toisen."

Lainaamme viela Newsweek~lehdessa 23.12.1963 olleesta kirjoituksesta otteen, joka käsitteli Nooan päivien vedenpaisumuksen mahdollisuutta nykyisten tutkimusten valossa. Siinä sanottiin mm seuraavaa: "Katastrofiteoria merkitsee geologeille taisteluhaastetta. Se on teoria Jumalan puuttumisesta asioihin, ja sen kannattajat ovat sitä mieltä, että maan ja sen elämän historiaan on vaikuttanut Jumalan aiheuttama tuhojen sarja, joista viimeinen oli Nooan aikainen vedenpaisumus. Viime vuosisadan muutamina vuosikymmeninä se oli valitseva ajatus, mutta naturalistien voimakas vastahyökkäys supranaturalisteja vastaan työnsi sen vähitellen syrjään. Mutta nyt monet geologit uskovat, että vastahyökkäys on saattanut olla aivan liian voimakas. Rientäessään hylkäämään Jumalan käden he ovat sivuuttaneet eräitä luotettavia todisteita, jotka olisivat voineet edistää heidän geologian ja kehitysopin ymmärtämistään ... On esimerkiksi todisteita siitä, että suuret alueet ovat joutuneet tulvan valtaan muutamassa päivässä. Geologian opiskelijoille opetetaan, että 'nykyisyys on menneisyyden avain', ja liian usein he käsittävät sen merkitsevän sitä, ettei koskaan ole sattunut sellaista, mikä ei tapahdu nykyään. Mutta toisen maailmansodan jälkeen ja uuden sukupolven noustua esiin tietomme on lisääntynyt ja olemme alkaneet tajuta että menneisyydessä on ollut monia mullistavia tapahtumia, joista jotkut sattuivat vain kerran." Viimeaikainen tutkimus on vastaansanomattomasti selvittänyt sen tarunomaisen menneisyyden joka maapallolla on kerran ollut ja josta todisteita loydetään jatkuvasti miltei niin paljon kuin niitä halutaan. Eteemme aukeaa tämän mukaan muinainen maapallo, joka tasalämpöisine ilmastoineen ja rehevine, moninaisine kasveineen levittäytyi kauaksi pohjoiseen, napaseudulle saakka. Tuo aika, josta nyt puhumme, oli todellisten jättiläisten aikakautta ei ainostaan kasvi- vaan myös eläinmaailmassa. Tämä on paljastunut nyt vuosituhansia jälkeenpäin geologeille heidän uutteran ja vaivalloisen tutkimustyönsä tuloksena.

Seuraava osa: Liian kallista valaanpaistia !

Tämä Uolevi Ahon kirjoitus on aiemmin julkaistu eräässä kaupunkilehdessä syksyllä 1987 suuri tulva

Etusivu
Täytekakku
Miksi pahaa
Kaikkivoipa
Tapahtui Toukokuussa
Minä itkin
Elämän tarkoitus
Elämä Jeesukselle
Armo
Ivan Panin
Jumalallinen
Ilmiöitä
Sukuluettelo
Syntymä
Sinetti
Kätketyt Sanat
Vedenpaisumus
Nooan Arkki
Arkin mitat
Arkkia katsomassa
Suuri Kala